Croeso i Hafan Dysgu WCVA, gwefan dysgu arlein sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau wedi’u teilwra’n arbennig i’r trydydd sector yng Nghymru.

Mae’r Hafan Dysgu yn cynnig ffordd hygyrch a hawdd o ddysgu arlein. Mae’r safle yn cynnig llu o gyfleoedd dysgu annibynnol, yn ogystal â chynnwys ac adnoddau ychwanegol ar gyfer sesiynau ystafell ddosbarth traddodiadol.

Er bod yna rai cyrsiau mynediad agored, i gael y gorau o’r safle mae angen i chi greu cyfrif. Mae’n broses syml ac mae arweiniad ar sut i greu cyfrif ar gael o dan y tab ‘Cymorth’.

Mae’r cynnwys yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda chyrsiau newydd felly cofiwch ymweld â’r safle’n gyson i weld beth sy’n newydd. Os oes unrhyw gyrsiau nad ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yr hoffech eu gweld, cofiwch roi gwybod i ni.

Hyfforddiant WCVA

Hyfforddiant a datblygiad i bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli yn y trydydd sector

Gweld y Cyrsiau Hyn

Cael ei ddatblygu

Section under development

Gweld y Cyrsiau Hyn

Cael ei ddatblygu

Gweld y Cyrsiau Hyn

Staff TSSW

Er defnydd staff TSSW yn unig

Gweld y Cyrsiau Hyn

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Courses for Communities Cymru

Gweld y Cyrsiau Hyn

Prosiectau Ewropeaidd

Mae’r adran hon wrthi’n cael ei datblygu

Gweld y Cyrsiau Hyn